[:es]Nuestro ideario[:eu]Gure idearioa[:]

[:es]El Ideario es un documento que recoge todas las ideas que hacen único al escultismo como movimiento y llama a la tarea educativa, transformadora y evangelizadora. Todo partiendo desde la sociedad actual que el propio Ideario la describe así:

 • Una sociedad en la que se va imponiendo el sistema neoliberal y generando una situación de globalización, especialmente económica y cultural.
 • El proceso de globalización acelerado se traduce en una inmensa concentración de poder, en el que cada vez más sectores van quedando excluidos de los bienes del planeta y de las decisiones sobre ellos.
 • Aparece una pérdida de diversidad tanto biológica como cultural, donde las posibilidades de adaptación a un mundo cada vez con menos recursos se reducen.
 • El libre mercado cobra más protagonismo y la persona se convierte en una mercancía de cambio.
 • El mercado ha alumbrado también una floreciente industria del ocio que compite como agente de socialización con los grupos educativos.
 • La familia sigue siendo el principal agente socializador primario. Sin embargo, cambios en la configuración familiar y, especialmente, dificultades de tiempo y espacio hacen que con frecuencia se encuentren aislados, apareciendo también tensiones y lagunas entre la familia y la escuela.
 • Crece el individualismo debido, entre otras causas, a la irrupción de las nuevas tecnologías, contempladas desde una perspectiva neoliberal.
 • Los bienes materiales pasan a ser considerados como referencias absolutas, desplazando la dimensión trascendente a espacios residuales o inexistentes.

Es por ello que Euskalerriko Eskautak, partiendo del sistema actual, ha configurado el documento del Ideario donde recoge las tres opciones y el modelo de persona que busca mediante la educación. Desde esta página, puedes descargar el ideario en castellano o en euskera.

http://issuu.com/euskalerrikoeskautakeskautorg/docs/ideario_ee[:eu]Idearioa txosten bat da eskultismoa bakarra egiten duten ideia guztiak batzen dituena. Gainera hezitzaile, transformatzaile eta ebanjelizatzaile den eginkizun bat aurrera eramatera bultzatzen du. Guzti hau gaur egungo gizartetik abiatuta, Idearioak berak honela deskribatzen duena:

 • Gizarte honetan, sistema neoliberalak nagusitzen dihardu eta globalizazioa, bereziki ekonomia eta kultura arlokoa, hedatzen ari da.
 • Globalizazio prozesu azkarraren eraginez, boterea bakar batzuen esku biltzen da eta gero eta sektore gehiago geratzen da planetako ondasunetatik eta hauen gaineko erabakietatik kanpo.
 • Aniztasun biologiko nahiz kulturalaren galera nabarmentzen da. Ondorioz, gero eta baliabide gutxiago dituan mundura moldatzeko aukerak murriztu egiten dira.
 • Merkatu askeak protagonismoa hartzen du eta gizakia trukemerkantzia bihurtzen da.
 • Iparraldeko herrialdeek beren nagusitasuna areagotzen dute hegoaldekoen gainean, txirotasun estrukturalean murgilduz eta bertatik ateratzeko aukerak ezereztuz.
 • Garapen egitasmoa gizarte zuzen eta orekatuaren ereduagatik baino hobeto azaltzen da korporazio handien ekonomia interesengatik.
 • Globalizazioak eragindako desordenaren ondorioz, migrazio mugimenduen gehikuntza nabarmena izan da.
 • Merkatuak, gainera, gorantza doan aisiaren industria sortu du. Hau, sozializazio eragile bezala, hezkuntza taldeekiko lehian aritzen da.
 • Lan ezegonkortasunak eta, prezio altuak direla eta, etxebizitza jadesteko izaten diren arazoek zailtasun handiak dakartzate gazteen burujabetze prozesuan.
 • Familia da, gaur ere, lehenengo eragile sozializatzaile nagusia. Hala ere, familien eraketan izandako arazoak direla, eta bereziki denbora eta espazio zailtasunak direla, sarritan isolatuta aurkitzen dira eta tentsio eta hutsuneak ere agertzen dira familiaren eta eskolaren artean.
 • Indibidualismo gero eta handiagoa, besteak beste, ikuspuntu neoliberaletik ikusitako teknologia berrien ezarpenagatik.
 • Sekularizazioa eta erlijio axolagabekeria hedatzen ari direla ikus dezakegu. Ondasun materialak erreferentzia absolututzat hartzen dira, alderdi transzendentea hondar-espazioetara edo existitzen ez diren espazioetara zokoratzen da

Guzti honengatik, Euskalerriko Eskautak, gaur egungo sistematik abiatuta, Idearioaren txostena prestatu du, hiru aukerak eta pertsona- eredua garatzen dituenak heziketaren bidetik. Orrialde hauetatik, jaitsi ditzakezu idearioa gaztelainaz edo euskaraz.